ISG, Çevre ve Enerji Politikası ISG, Çevre ve Enerji Politikası ISG, Çevre ve Enerji Politikası
ISG, Çevre ve Enerji Politikası

Ege Profil A.Ş. İş Sağlığı, Güvenliği, Çevre ve Enerji Politikası

PVC profil imalatı sektöründe faaliyet gösteren firmamız bu faaliyetlerini gerçekleştirirken; firmada veya firma adına çalışanlara, bayilerine, ziyaretçilerine ve tedarikçilerine daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı, çevreyi korumayı ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı, bu doğrultuda İş Sağlığı Güvenliği, Çevre ve Enerji ile ilgili yasal gerekliliklere uyan, amaç ve hedeflerini periyodik olarak  gözden geçirerek bunlara ulaşmak için yeterli bilgi, uzman ve ekonomik kaynakların teminini sağlayan ve sürekli iyileştirme felsefesi ile çalışan bir firma olmayı taahhüt eder.


HEDEFİMİZ
•    Doğal kaynak tüketimi ve atık üretimini azaltıcı çalışmalar yapmak,
•    Faaliyetlerimizle ilgili risk değerlendirmeler sonucunda iş sağlığı ve cevre risklerini en aza indirgemek,
•    Enerji verimli ürün ve servis hizmetleri satın alarak enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini desteklemek,
•    Çevre ve İş kazalarını oluşumunu ve enerji kayıplarını engelleyen düzeltici önleyici faaliyetleri başlatmak ve uygulamak,
•    Tüm çalışanlarımıza eğitimler vererek iş sağlığı güvenliği, çevre ve enerji verimliliği bilincini arttırmak,
•    PVC sektöründe sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak, çevreyi koruyan ve enerji kaynaklarını etkin kullanan lider bir kuruluş olmaktır.